LAVERE SKATTER OG AFGIFTER

LAVERE SKATTER OG AFGIFTER
OG MERE FRIT VALG

ALT ARBEJDE UNDER 18 SKAL VÆRE SKATTEFRIT

Alle under 18 fortjener at beholde deres egen løn. Skatteindtægterne fra arbejde under 18, er så minimal en del af skatteindtægterne og dermed næsten ligegyldig i forhold til det samlede statsbudget. Derfor mener vi i DDU at det er vigtigere at få flere unge ud og tage et arbejde og lære at blive gode samfundsborgere, end at beskatte de unges lave lønninger. Unge skal ud og have et godt første håndsindtryk af arbejdsmarkedet og hjælpe til med at varetage nogle af de jobs, personer over 18 ikke nødvendigvis ønsker at varetage. Der skal simpelthen noget fornuft ind i vores skattesystem og væk med den unødvendige bureaukrati.

HØJERE KØRSELSFRADRAG

Danskerne fortjener at kunne trække en større del af kørselsomkostninger til arbejde fra i skat. Derfor vil DD-Ungdom øge kørselsfradraget så incitamentet til at tage et job længere væk fra bopælen øges. Det vil øge beskæftigelsen i hele landet, uden det skal ske på bekostning af, at flere borgere skal flytte fra yderkommunerne. Derfor er DD-ungdom tilhænger af vores moderpartis forslag, som skal forhøje kørselsfradraget med 50% for de pendlere, som pendler til en yderkommune for at arbejde, og for de pendlere, som pendler ud af en yderkommune for at arbejde. Pengene skal findes ved at beskære kulturstøtten.

KØRSELSFRADRAG TIL UNGE UNDER UDDANNELSE 

Unge under uddannelse skal have retten til at kunne trække deres kørsel fra i skat, på lige fod med personer ude på arbejdsmarkedet. Unge bosiddende i vores landdistrikter skal ikke være tvangsindlagte til at flytte til storbyen. Unge skal have lov til at være bosiddende uden for storbyerne, hvis det er den tilstedeværelse de ønsker i deres liv. Unge skal have frihed til at bosætte sig hvor de ønsker i Danmark. Derfor vil vi DDU at give de unge under uddannelse retten til den frihed. Unge under uddannelse skal ligestilles, når det kommer til kørselsfradrag til og fra deres uddannelse. 

AFSKAF ARVEAFGIFTEN

I DD-Ungdom mener vi, at arveafgiften skal afskaffes. Vi synes, at det er forkasteligt at beskatte afdødes penge endnu engang ved døden. Afgiften er respektløs over for de efterladte, som midt i sorgen skal slås med skattefar. Derfor siger vi i DD-Ungdom: Sorg skal ikke beskattes. Staten skal ikke tjene penge på døden. De skal blande sig uden om arvens anbringelse.

SÆNK SKATTEN PÅ ARBEJDE

Skatten på arbejde i Danmark er for høj. For os i DD-Ungdom er det afgørende, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Vi vil sænke skatterne for alle indkomstgrupper i Danmark. Vi vil dog sænke skatten i bunden først, så der altid er den rette økonomiske gevinst ved at gå på arbejde frem for at sidde hjemme på passiv forsørgelse. 

GENINDFØR HÅNDVÆRKERFRADRAGET

I DD-Ungdom vil vi genindføre håndværkerfradraget, så erhvervslivet understøttes. Håndværkerfradraget er et godt tiltag til at kunne holde hånden under vores håndværkere, ved at give dem et økonomisk boost. Det vil samtidig også gavne de danskere, som gerne vil have forbedret deres bolig.

INGEN CO2 AFGIFTER PÅ LANDBRUGS- OG TRANSPORTSEKTOREN!

Landbrugs- og transportsektoren kæmper en kamp imod regeringens CO2-afgifter. En kamp vi i DD-ungdom støtter dem i!

I DD-Ungdom mener vi, at landbrugs- og transportsektoren absolut INGEN CO2-afgifter skal pålægges. Vi skal stoppe med at beskatte virksomhederne i håbet om, at det gør dem grønnere. Det er en socialistisk illusion - det gør det ikke! DD-Ungdom er derfor lodret uenig i SVM-regeringens kilometerafgift på transportsektoren, ligesom vi er modstandere af CO2-afgifter på landbruget. CO2-afgifterne er udelukkende ekstra skatter og har intet med grøn omstilling at gøre.

AFSKAF LOFTET FOR HVAD MAN MÅ TJENE VED SIDEN AF SIN SU

Unge skal have lov til at tjene penge ved siden af deres SU. Kan og vil de unge gerne bidrage, skal de selvfølgelig have lov til det. De bliver i øjeblikket begrænset af et modregningssystem, der svækker arbejdslysten hos dem. Man får ganske enkelt ikke nok ud af et studiearbejde, når man modregnes i SU. Dette er ydermere problematisk, fordi vi i Danmark har brug for arbejdskraften fra de unge, hvis vi skal aflaste det ellers pressede arbejdsmarked. Derfor vil vi i DD-Ungdom fjerne modregningen i SU’en.

REGISTRERINGSAFGIFTEN SKAL SÆNKES

Registreringsafgiften skal sænkes, så danskerne får råd til at købe en mere sikker bil. Danmark har den suverænt højeste registreringsafgift, som kun har til formål at kradse penge ind i statskassen. Det sker på bekostning af trafiksikkerheden og miljøet. Lad os derfor give danskerne mulighed for at købe en mere sikker bil.