GRØN OMSTILLING

GRØN OMSTILLING
KRÆVER UDVIKLING OG OMTANKE

ANTISOCIALISTISK KLIMAPOLITIK

Alt for mange partier har i dag købt ind på socialisternes klimapolitik. Det er en klimapolitik, som vil afvikle danske virksomheder, og som vil gøre det dyrere at være dansker. Det er med andre ord en helt forkert vej at gå!

De danske virksomheder er nøglen til grøn omstilling: Gennem innovation og ny teknologi skal de medvirke til, at vi leverer på den grønne omstilling – ikke bare herhjemme, men i hele verden. Men skal vi levere på den grønne omstilling, skal det ske med fornuften i behold og med respekten for danske arbejdspladser. Derfor skal det stå klart: Vi er et borgerligt ungdomsparti, som til hver en tid vil understøtte danske virksomheder, og som ikke kommer til at købe ind på socialisternes klimapolitik. I DD-Ungdom siger vi NEJ til CO2-afgifter og socialistisk symbolpolitik.

GRØN ENERGI MED OMTANKE

Vi skal øge produktionen af grøn energi, så vi i fremtiden kan forbruge ren energi med god samvittighed. Vi vil øge opsætningen af vindmøller og solceller - en teknologi vi i Danmark er blevet verdensmestre til. Vi skal samtidig være smerteligt bevidste om, vi ikke ødelægger den smukke danske natur og vores skønne lokalområder i den grønne omstillings navn. I DD-ungdom er vi opmærksom på, at nogle grønne tiltag kan medføre uønskede stoffer i naturen, såsom mikroplast. Det skal vi have fundet en løsning på.

Vores natur skærmes i dag af store solcelleparker, der har overtaget store dele af vores landbrugsarealer, og vores lokalbefolkning bliver ikke i tilstrækkelig grad hørt ved anlæggelse af store energiprojekter. I DD-Ungdom mener vi, at beboere altid skal have den fulde kompensation for grønne tiltag, der påvirker deres ejendomsværdi.

Vi synes, at solcellerne skal op på kommunale bygninger, og at vindmøllerne skal ud på åbent hav.  Yderområderne skal ikke stå med hele læsset selv for den grønne omstilling, for det er dem, der vil opleve de største konsekvenser ved vedtagelser af CO2-afgifter og ved opsætningen af grønne tiltag. Derfor siger DD-Ungdom bl.a. 

  • JA til grønne løsninger i storbyerne og til havs. 
  • NEJ til kæmpevindmøller i Vadehavet og store solcelleparker. 

Vi mener, at incitamentet til at vælge de grønne energikilder skal være større. Derfor går vi ind for lavere skatter og afgifter på bæredygtige energiløsninger, så danske familier og virksomheder får nemmere ved at omstille sig.

OPGØR MED KØB OG SMID VÆK KULTUREN

DD-Ungdom ønsker at tage et opgør med ”køb og smid væk-kulturen”. Vi synes, der bliver smidt for mange brugbare goder væk, som kan repareres og genbruges. Derfor vil vi indføre et skattefradrag, så du kan få trukket reparationsomkostningerne fra i skat, når du har fået repareret din computer, telefon mv. På den måde sikrer vi, at ressourcerne i højere grad udnyttes til fulde samtidig med, at du sparer penge.

ET SMUKT DANMARK UDEN AFFALD I NATUREN

Alt for meget affald flyder i den danske natur. For DD-Ungdom er det en hjertesag, at vi værner om naturen og sikrer, at vores land altid viser sig fra sin bedste side. Derfor vil vi helt konkret indføre flere skraldespande i hele Danmark, så affaldet bliver håndteret korrekt frem for at ende i naturen. Ydermere vil vi forhøje bødetaksten for henkastning af affald.

KLIMADEBATTEN MÅ IKKE GÅ OVER GEVIND

DD-Ungdom vil den grønne omstilling, men vi må aldrig fortrænge fornuften og realiteterne. Klima kender ikke landegrænser. Det nytter ikke at afvikle danske produktionsvirksomheder i klimaets navn. Vi skal simpelthen have fornuften med i klimadebatten!

I DD-Ungdom er vi trætte af den udvikling, som er i samfundet, hvor der bliver set skævt til dem, som sætter pris på røde bøffer og deres diesel- eller benzinbil. Hensynet til klimaet har vundet et hysterisk og overdrevent indpas, hvor borgerne efterhånden ikke længere må leve det liv, de ønsker.

DD-Ungdom vil komme denne udvikling til livs: Vi synes, der stadig skal serveres kød i offentlige kantiner, og plastiksugerørene skal tilbage, indtil der bliver fundet et bedre alternativ til dem. Vi vil bekæmpe socialisternes intetsigende symbolpolitik og dommedagsforudsigelser med den borgerlige snusfornuft. Det betyder, at man gerne må leve og nyde godt af, at vi er et rigt og velstående land.

ET FORBEDRET EL- OG FJERNVARMENET

Danmark får i fremtiden brug for et styrket elnet. Det er en nødvendighed, hvis vi med sindsro skal imødegå den grønne omstilling. Ved en udbedring af elnettet medfølger også et stort potentiale for power-to-X-teknologien. Her produceres grønt brint ved elektrolyse, som kan bruges som brændstof.

I DD-Ungdom ønsker vi, at flere husstande i yderområderne skal væk fra de fossile varmekilder. Fjernvarmepuljen skal sættes op, og det skal være billigere for borgerne at blive koblet på fjernvarmenettet.

VI SKAL UDVIKLE OG IKKE AFVIKLE DANSK LANDBRUG

I DD-Ungdom vil vi værne om vores danske landbrug.

Danske landmænd er nogle af de bedste i verden, når det gælder bæredygtighed og fødevaresikkerhed. De leverer hver dag et enestående stykke arbejde, når de producerer danske fødevarer med et lavt klimaaftryk, som vi eksporterer til gavn for vores samfundsøkonomi og den grønne dagsorden.

I DD-Ungdom kan vi sagtens forstå, at mange landmænd virker opgivende, når de hører på venstrefløjens klimafanatisme. Vi kommer under ingen omstændigheder til at deltage i hetzen og udskamningen af dansk landbrug, da ingen landmænd har et ønske om at forurene og skade naturen.

Vi ser et stort potentiale i dansk landbrug som en vigtig brik til at løfte den grønne omstilling og dansk fødevareproduktion til nye højder. Vi vil udvikle dansk landbrug til gavn for den grønne omstilling, så vi sikrer, at arbejdspladserne bliver i Danmark.

Derfor vil DD-Ungdom:

-   Være landmændenes advokat.

-    Sige et klart og entydigt NEJ til CO2-afgifter.

-    Understøtte landmændene til køb og udvikling af nye teknologier.

-   Sikre at der afsættes konsulenter til udtagelsen af lavbundsjorde.

-   Have tillid til landmanden. Vi vil stoppe overdreven regelkontrol og papirnusseri.

-   Stoppe de stigende ejendomsskatter, så mikro-landbrugene og landejendomme bevares.