ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

ET SAMMENHÆNGENDE
DANMARK

DET DANSKE VEJNET SKAL FORBEDRES

Privatbilisterne skal have bedre vilkår. I dag spildes mange tusinde timer på at sidde i kø. Vi skal derfor udvide vores motorvejsnetværk, så fremkommeligheden på tværs af Danmark styrkes. DD-Ungdom vil også øge antallet af motortrafikveje, så yderområderne får en bedre trafikforbindelse.

KØREKORT TIL 16-ÅRIGE

I DD-Ungdom ønsker vi at give de unge mulighed for at påbegynde deres kørekort, når de fylder 16 år. Vi skal vise de unge tillid og lade dem bevise de er ansvarlige nok til at kunne køre bil. Vi skal simpelthen give unge et alternativ til den kollektive trafik, når den af rent økonomiske årsager ikke giver mening. Når man ser, at kommunerne år efter år nedlægger busruter i landdistrikterne uden at give unge et alternativ, så opstår der en ulighed for unge bosiddende i vores landdistrikter i forhold til dem, som bor i storbyerne. For unge i landdistrikterne har ikke en metro som unge i København eller en letbane som Odense og Aarhus.

EN KNALLERT ER EN KNALLERT

Vi mener, at en knallert er en knallert. I DD-Ungdom synes vi, at man skal have muligheden for at tage kørekort til stor knallert som 15-årig. Ved at de unge i en tidligere alder får mulighed for at tage kørekort til stor knallert, vil de lære trafikken bedre at kende, før de tager kørekort til bil. Forslaget vil også styrke sammenhængskraften på landet, da flere unge hurtigere vil kunne komme til og fra. Med forslaget ønsker DD-Ungdom at nedbringe antallet af tunede knallerter på vejene. Vi tror på, at de unges behov for at tune en knallert vil blive mindre, fordi de med vores forslag får mulighed for at køre 45 km/t frem for 30 km/t.

BOSÆTTELSE PÅ VORES SMÅØER SKAL GØRES MERE ATTRAKTIV

Vores danske småøer er unikke. Her er fællesskab og sammenhold i fokus. Desværre har vi gennem de seneste 60 år set en omfattende affolkning af vores småøer: Skoler og købmænd er lukket, færgerne sejler færre afgange, og det er blevet sværere at drive virksomhed. Derfor vil DD-Ungdom:

-      Sænke færgetaksterne til de danske småøer og fjerne taksterne for godstransport.

-      Sikre landevejsprincippet så det koster det samme at køre en kilometer som at sejle en kilometer.

-      Understøtte foreningslivet på småøerne gennem kulturstøtten.  

ALLE HAR RET TIL LÆGEHJÆLP UANSET POSTNUMMER

Retten til lægehjælp skal ikke bestemmes ud fra dit postnummer. Flere kommuner ligger i dag over den acceptable responstid på ambulancer. Responstider på over 30-40 minutter er absurde og skal sænkes betydeligt, så folk i nød kan få den rette hjælp i tide. Danskerne i yderområderne skal ikke frygte, at ambulancen ikke kommer i rette tid.

Derfor vil DD-Ungdom

-      Øge beredskabet for ambulancer i hele Danmark.

-      Øge antallet af akutmodtagelser og praktiserende læger i yderområderne, så borgerne i alle egne af landet kan få hjælp. Dette vil vi bl. a. gøre ved at droppe lægers SU-gæld hvis de tager job i yderområderne. Ydermere vil vi se på, om flere uddannelsespladser skal flyttes væk fra de største byer. 

-      Øge antallet af helikoptere som skal sættes ind i akutberedskabet.

BEDRE OFFENTLIG TRANSPORT I HELE DANMARK

Den offentlige transport skal styrkes i hele Danmark. I dag oplever vi, at den offentlige transport ikke fungerer, som den skal: Alt for mange afgange er præget af forsinkelser og aflysninger. Det er uacceptabelt. Man skal kunne forvente, at afgangene kører planmæssigt.

Det er kritisabelt og lemfældig omgang med danskernes skattekroner, når der anlægges milliarddyre letbaner, som ikke kan køre i frost. Det er ligeledes kritisabelt, at man fortsætter med at nedlægge busruter i vores yderområder. Det har store konsekvenser for de borgere, som ikke har bil, og som er afhængige af den lokale busrute. Vi skal styrke sammenhængskraften. Derfor vil DD-Ungdom:

-      Forbedre og opretholde den eksisterende offentlige transport i landkommunerne. Busruterne i yderområderne skal prioriteres, så børnene fortsat kan komme med skolebussen og den ældre til banko. Det er godt for klimaet og en god service for borgerne.

-      Sænke prisen på togbilletter i hele Danmark. Vi vil give tilskud til flere orangebilletter og sikre, at man altid kan komme på tværs af Danmark i tog til en fornuftig pris.

-      Anerkende nødvendigheden af, at den offentlige transport kører til tiden og fungerer til fulde.

-      Udvikle den offentlige transport med simple tiltag, som virker og kan udføres med respekt for borgernes skattekroner.

STOREBÆLTSBROEN SKAL VÆRE GRATIS

Storebæltsbroen er betalt. Den er en ren pengemaskine for staten. Den tårnhøje broafgift afholder folk fra at besøge deres nære og kære, og den medfører store omkostninger for vognmænd og andre erhvervsdrivende. Storebæltsbroen har skabt en bedre forbindelse mellem Fyn og Sjælland, men prisen på at komme over skaber en unødvendig grøft mellem Øst- og Vestdanmark. Derfor mener vi i DD-ungdom, at betalingsvejen på Storebæltsbroen skal afskaffes, så forbindelseslinjen på tværs af Danmark styrkes. 

BEDRE FORHOLD FOR VIRKSOMHEDER I YDEROMRÅDERNE

Virksomhederne holder liv i yderområderne og sikrer arbejdspladser i de tyndtbefolkede områder i Danmark. Det er vigtigt, at vi værner om virksomhederne og sikrer, at de har de bedste vilkår. Hvis virksomhederne først bukker under, vil det betyde affolkning og butiksdød i yderområderne. Det skal vi gøre alt for at forhindre!